Człowiek – pojazd – droga

1 sierpnia 2016 admin 0

Wiele   statystyk   dotyczących przyczyn wypadków drogowych upatruje głównie źródła owych zdarzeń w błędach ludzi. Chodzi oczywiście zarówno o kierowców, jak i o pieszych. Mówi się też, że znaczna […]

Jazda zimą, cz. 2

26 lipca 2016 admin 0

Omawiając zjawisko klina wodnego M. Dębicki po­daje następujący przykład dla zobrazowania tema­tu. Załóżmy, że obszar styku jednej opony z na­wierzchnią jezdni ma kształt prostokąta o […]

Jazda zimą

25 lipca 2016 admin 0

Niektórzy specjaliści z zakresu   techniki   i taktyki   jazdy popularyzują regułę, aby prowadzić samochód z taką prędkością, żeby zawsze można było zatrzymać go na odcinku drogi długości […]

Wyprzedzanie i cofanie

23 lipca 2016 admin 0

W wielu krajach malejąca licz­ba wypadków drogowych, mniej więcej od początku lat siedem­dziesiątych, składana jest przez wielu badaczy tego problemu na karb kryzysu paliwowego i często z […]

Uprzejmość

20 lipca 2016 admin 0

Są niestety sprawy, których nie można załatwić ani w dro­dze najlepszych nawet prze­pisów, ani poprzez najbardziej szczegółowe instrukcje. Parkiet Hajnówka. Sprawy, w których wszystko zależy od kultury […]

Uwaga na wzrok i serce

17 lipca 2016 admin 0

To, co powiem może być szokujące, ale z licznych badań lekarskich wynika, że średnio co piąty kierowca samochodu ma wady wzroku, które powinny wyeliminować go z ruchu. 23 […]

Propaganda grozy

14 lipca 2016 admin 0

Kiedy widziałem na poboczu szosy rozbite samocho­dy, a często stanowiły one widok mrożący krew w żyłach, zwalniałem i zaczynałem jechać ze znacz­nie zwielokrotnionym marginesem bezpieczeństwa. […]

Karty drogowe

11 lipca 2016 admin 0

Sądząc ze sposobu wypełniania kart drogowych przez bardzo wielu przedstawicieli omawianego zawodu, opinię o pełnych kwalifikacjach doświadczonych kierowców należałoby zweryfikować. Zapominają oni również o wtórnym […]

Cena życia, cz. 2

8 lipca 2016 admin 0

Podróżując ze znajomymi ulokowanie pasażerów za­leży od tego, kto jest kto i co sobą reprezentuje, przy czym I klasa to miejsce obok kierowcy, II — […]

Cena życia

6 lipca 2016 admin 0

Niedawno jeden z publicystów znanego tygodnika centralnego miał wątpliwość, czy jest moralne przeliczanie śmierci osób ginących w wypadkach drogowych na pieniądze. Życie ludzkie jest przecież bezcenne. Przy okazji […]