Pas ruchu

Pojęcie pasa ruchu występuje w naszym kodeksie drogowym kilkakrotnie, choć nie zawsze dodany zostaje przymiotnik: wydzielony. Co to jest wydzielony pas ruchu, znakomicie wiemy, bo jest on po prostu wymalowany na jezdni linią ciągłą bądź przerywaną. Istnieje jednak również pojęcie pas ruchu — bez przymiotnika „wydzielony”. Cóż to oznacza?

Odtrucie poalkoholowe
http://www.odtruwamy.pl/
Szybko i dyskretnie, przyjeżdżamy do domu pacjenta.
Natychmiastowa ulga. Doświadczeni lekarze. Bezpłatny dojazd.

Jest to część jezdni, o szerokości wystarczającej do ruchu jednego rzędu pojazdów. Nic nie musi więc być wymalowane, ani wyznaczone, abyśmy mogli mówić o jezdni jedno-, dwu- lub wielopasmowej. W naszym kodeksie istnieje przepis zakazujący zmianę zajmowanego pasa ruchu bez uprzedniego upewnienia się, że nie spowoduje to zajechania drogi. Proszę zwrócić uwagę, że w wymienionym przepisie nie używa się terminu „wyznaczony pas ruchu”, a jedynie „pas ruchu”. Oznacza to, że kierowca samochodu poruszającego się po jezdni, na której nie ma żadnych oznaczeń w postaci linii ciągłych lub przerywanych nie może przemieścić się ani w kierunku osi jezdni, ani w kierunku jej krawędzi, bez uprzedniego upewnienia się, że manewrem tym nie zajeżdża drogi, nie utrudni ruchu, nie stworzy niebezpieczeństwa innym użytkownikom. Być może o tym wszyscy wiedzą, ale nie zawadzi przypomnieć, że wymalowanie pasów na jezdni nie jest równoznaczne z tworzeniem owego pasa, a jedynie oznaczeniem tego co istnieje, niezależnie od jakichkolwiek formalnych oznaczeń.

Jak nie patrzeć na problem, blokowanie pasa prawego, jeżeli nie wynika to z konieczności, czy uzasadnionej potrzeby, jest co najmniej postępkiem niekulturalnym i nie powinno się zdarzać. Niestety, zdarza się, zresztą dość często. W tego rodzaju stylu jazdy celują taksówkarze. Uważają oni, że ustawienie się przy zamiarze jazdy na wprost, na pasie środkowym za innym samochodem, opóźni ruszenie ze skrzyżowania powiedzmy, o 2-3 sekundy, a czas to pieniądz. Podobnie postępują kierowcy młodzi, choć ich motywacja jest inna. Ustawienie się za innym samochodem traktują jako dyshonor,. a nadto chcą zwykle ruszyć ze skrzyżowania pierwsi,, żeby pokazać innym, jaki to ich Fiat 126P ma zryw. A przecież imponować innym można poza jezdnią, dwie czy trzy sekundy też nikogo nie zbawią, nawet taksówkarza. Dajmy więc skręcającym w prawo szansę szybkiego opuszczenia skrzyżowania. Pamiętajmy, że płynność ruchu leży w interesie nas wszystkich.