Znak „Zakaz zawracania”

Często   przed   skrzyżowaniem spotykamy znak „Zakaz zawracania”. Niektórzy uważają, że zakaz zawracania stanowi jednocześnie zakaz skrętu w lewo. Tak nie jest. Po minięciu znaku zakazującego zawracania, można skręcać w lewo i to zarówno na samym skrzyżowaniu, jak też jeszcze przed skrzyżowaniem, np. do bramy lub na parking.

Lustra przemysłowe
http://www.bezpieczna-firma.eu
Oferujemy najwyższej jakości lustra techniczne oraz
inne produkty bezpieczeństwa, kontroli i małej architektury miejskiej.

Interpretując omawiany znak można popełnić czasem także inny błąd, mianowicie uważać że znak ten, ustawiony przed skrzyżowaniem, odnosi się jedynie do skrzyżowania, czyli że nie wolno zawracać tylko na skrzyżowaniu, natomiast wolno przed skrzyżowaniem. I na tym właśnie polega nieporozumienie.

Każdy kierowca powinien zdać sobie sprawę na ile jest on odporny na monotonne warunki ruchu. We­dług licznych ustaleń psychologów, a z wynikami tego typu badań zetknąłem się w literaturze spe­cjalistycznej, tylko około 3% kierowców nie reagu­je osłabieniem uwagi na jednostajność jazdy. Jest wiele sposobów przeciwdziałania ujemnemu zjawis­ku osłabienia uwagi, np. włączone radio, otwarte okno poprawiające wentylację, a także co jakiś czas zatrzymywanie samochodu, zmiana prędkości jaz­dy, zmiana położenia ciała czy rozmowa z pasaże­rem. Na świecie nie ma pewnych danych, podają­cych procent wypadków drogowych spowodowa­nych osłabieniem uwagi kierowcy monotonią drogi. W USA, bodajże 20 lat temu, próbowano wskaź­nik taki ustalić, analizując wszystkie wypadki śmier­telne, jakie zdarzyły się na wytypowanych 19 nie­bezpiecznych zakrętach jednej z dróg. Okazało się, że 14% wypadków zdarzyło się dlatego, że kierow­cy albo spali, albo znajdowali się na pograniczu snu.

Nie mamy jeszcze w Polsce zbyt wielu długich od­cinków takich naprawdę monotonnych dróg. Warto jednak zdać sobie sprawę z wagi problemu, choćby ze względu na trasę Warszawa—Katowice, docenia­jąc walory tej drogi, widzieć zagrażające na niej nie­bezpieczeństwo. I jeszcze jedno, niebezpieczeństwo wzrasta wówczas, gdy jedziemy nocą.